een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Lichamelijke opvoeding

Lessen lichamelijke opvoeding

De leerlingen van onze lagere school krijgen wekelijks 2 lesuren LO, waarvan 1 onder leiding van een vakspecifieke LO-leerkracht. Onze kleuters gaan wekelijks 2 uur turnen onder begeleiding van een kleuterjuf die niet hun klasjuf is.
De turnlessen kunnen zowel binnen als buiten doorgaan.

Er wordt veel belang gehecht aan hygiëne, zo is aangepaste turnkledij verplicht.
We vragen aan de kinderen om een witte t-shirt en een donkere broek mee te nemen. Wanneer binnen wordt geturnd, gebeurt dit op turnschoenen die enkel binnen worden gedragen of blootsvoets.
Aangezien er vaak turnkleren terecht komen bij de verloren voorwerpen, vragen wij om zowel de kledij als de turnschoenen te voorzien van een naam.
In de lagere afdeling is het volgen van alle lessen verplicht (zie schoolreglement). De turn- en zwemlessen zijn normale lessen en iedereen neemt eraan deel. Enkel met een doktersattest kan een leerling hiervoor vrijgesteld worden.
Zwemmen
In de loop van de lagere school, streven we naar de minimumvereiste om elk kind te leren overleven in het zwembad. Voor kinderen die reeds voldoende veilig zijn in het water, bieden we extra zwemslagen aan (schoolslag, crawl) en verschillende vaardigheden zoals duiken, met zwemvliezen zwemmen, onder water zwemmen, … Kortom, elke leerling krijgt op zijn/haar niveau voldoende uitdaging.
Een aansluitende zwembroek is verplicht voor jongens, meisjes dragen een badpak. Bikini wordt door de school niet toegelaten.
Zwemmen gebeurt volgens een vooraf opgesteld zwemrooster.
Infrastructuur
Sinds 2017 beschikt onze school over een nieuwe sporthal van maar liefst 600m², voorzien van alle nodige grote toestellen en klein materiaal. Kinderen krijgen op die manier meer dan voldoende ervaring met verschillende sporttakken en disciplines, alsook speelse vormen waarbij fijne en grove motoriek aan bod komen.
Naast onze sportzaal, zijn de speelplaatsen uitgerust met sportspecifieke doelen waarop verscheidene sporten kunnen beoefend worden (basket, voetbal, netbal, korfbal). Tijdens de middag worden regelmatig tornooien georganiseerd voor de leerlingen die dit wensen.
Extra scolair
Jaarlijks neemt onze school deel aan verscheidene sportieve activiteiten, voorzien door SVS of andere organisaties. Dit voor zowel leerlingen uit het lager als het kleuter.
Verder organiseren we elk jaar een sportdag/sportweek voor alle kinderen van onze school.
Hierbij maken de kinderen op een speelse manier kennis met bewegingsvaardigheden/spelvormen die tijdens de lessen moeilijker aan bod kunnen komen. Tijdens deze dag/week, gebeurt het vaak dat wij ons verplaatsen (fiets, bus) om de kinderen nieuwe uitdagingen te kunnen bieden.