een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Gentbrugge

Lichamelijke opvoeding

Lessen lichamelijke opvoeding

In de lagere afdeling is het volgen van alle lessen verplicht (zie schoolreglement). De turnles is een normale les en iedereen neemt eraan deel. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, mits een grondige reden, kan een leerling ervan vrijgesteld worden.

Turnkledij:

1. Witte turnpantoffels
2. Een donkerblauw of zwart broekje
3. En witte T-shirt
4. Een degelijke turnzak

 

Verplicht alles te voorzien van naam en klas.