een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Oudercontacten

oudercontacten

  • Dinsdag 29.08.2017: 19u00: Infoavond voor alle ouders
  • Dinsdag 24.10.2017: 16u00 tot 19u00
  • Donderdag 21.12.2017: 16u00 tot 19u00 (niet voor kleuters)
  • Donderdag 22.03.2018: 16u00 tot 19u00

Data rapporten

  • Dinsdag 23 oktober 2018
  • Donderdag 20december 2018
  • Donderdag 28 maart 2019
  • Woensdag 25 juni 2019 kleuterrapport K3
  • Woensdag 26 juni 2019