een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Toezichten en opvang

Toezicht
Toezicht vanaf 8u00 tot 8u25 en van 15u25 tot 15u40. Op woensdag van 12u00 tot 12u15

Remgeld Middagtoezicht

De kinderen die over de middag op school blijven, betalen daarvoor “remgeld”.

Dit geldt voor de gebruikers van een warme maaltijd,
voor de boterhameters en de kinderen die over de middag vóór 13u15 (kleuter vóór 12u45) terug
aanwezig zijn.

Het remgeld wordt per maand betaald. Dit is een vast bedrag per maand en wordt iedere
maand gefactureerd:

September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
€8
€8
€7
€5
€8
€8
€7
€5
€8
€8
Voor- en naschoolse opvang
De opvang wordt nog steeds georganiseerd door de VZW Het Haasje. Facturatie gebeurt
maandelijks via overschrijving op het einde van de maand. Per begonnen half uur wordt 0.75
aangerekend.

Elke morgen: Vanaf 07u00 tot 08u00

Elke avond: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 15u40 tot 18u00De avondopvang gaat door voor de kleuters op de kleutertuin, voor de leerlingen van de
lagere op de speelplaats en in de opvangklas van de lagere. Vanaf 17u30 zullen alle kinderen
zich op de grote speelplaats of in de opvangklas van de lagere bevinden.

Op woensdagmiddag: Vanaf 12u15 tot 18

Opvang op woensdagnamiddag: Deze zal ingericht worden voor de kleuters op het
kleuterdomein, voor de lagere in de opvangklas van de lagere, afhankelijk van het aantal
aanwezige kinderen.