een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Gentbrugge

Vakanties en vrije dagen

vakanties

– Van maandag 31 oktober 2016 tot en met zondag 6 november 2016: herfstvakantie.
– Vrijdag 11 november 2016: Wapenstilstand
– Van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017: kerstvakantie.
– Van maandag 27 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017: krokusvakantie.
– Van maandag 3 april 2017 tot en met maandag 17 april 2017: paasvakantie + paasmaandag.
– Maandag 1 mei 2017: Feest van de Arbeid
– Van woensdag 24 mei 2017 tot en met zondag 28 mei 2017:
Facultatief verlof + Hemelvaart + brugdag
– Van maandag 5 juni 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017: Pinkstermaandag +
facultatieve verlofdagen
– De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2017.

Bijzondere datum: Schoolfeest zaterdag 20 mei 2017

 

Te onthouden data

  • Dinsdag 30 augustus 2016: Infoavond om 19u00 voor alle ouders
  • Dinsdag 18 oktober 2016: Ontbijt voor de grootouders en
    overgrootouders van onze kleuters.
  • Dinsdag 20 december 2016: Kersthappening
  • Zaterdag 20 mei 2017: Schoolfeest
  • Woensdag 28 juni 2017: Proclamatie voor de leerlingen van het 6de
    leerjaar en ouders

 

GWP

 

  • Naar goede gewoonte wordt elk jaar een GWP (plattelands-, zee-, bos-, of sportklas) georganiseerd voor de kinderen van de lagere.