een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Vakanties en vrije dagen

vakanties

 • Van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018: herfstvakantie.
 • Zondag 11 november 2018: Wapenstilstand
 • Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019: kerstvakantie.
 • Van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019: krokusvakantie.
 • Van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019: paasvakantie.
 • Woensdag 1 mei 2019: Feest van de Arbeid
 • Van woensdag 29 mei 2019 tot en met zondag 2 juni 2019: Facultatief verlof + Hemelvaart + brugdag
 • Van maandag 10 juni 2019 tot en met woensdag 12 juni 2019: Pinkstermaandag +
  facultatieve verlofdagen
 • De zomervakantie begint op zaterdag 29 juni 2019.

Te onthouden data

 • Dinsdag 4 september 2018: Infoavond om 19u00 voor alle ouders
 • Woensdag 14 november 2018: Grootouderfeest K3
 • Woensdag 21 november 2018: Grootouderfeest K2
 • Woensdag 28 november 2018: Grootouderfeest K0/1
 • Zaterdag 25 mei 2019: Schoolfeest
 • Woensdag 26 juni 2019: 17-19u: afhalen rapporten
  19u – 22u: Proclamatie voor de leerlingen van het 6de leerjaar en ouders

 

GWP

 

 • Naar goede gewoonte wordt elk jaar een GWP (plattelands-, zee-, bos-, of sportklas) georganiseerd voor de kinderen van de lagere.