een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Zorg voor alle leerlingen

Zorg voor alle leerlingen

Zorgverbreding
Als schoolteam willen wij ervoor zorgen dat alle leerlingen de kans krijgen om op eigen tempo de leerstof te verwerken en zich zo optimaal mogelijk te ontplooien.
Zorgverbreding uit zich concreet in het organiseren van leerlingvolgsystemen, het differentiëren van het leerproces, taalvaardigheidsonderwijs voor allochtone leerlingen, het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij het schoolse gebeuren, het nemen van maatregelen om ontwikkelings- en leerachterstanden te voorkomen en te remediëren.
Zorg voor leerlingen behoort tot de kerntaken van elke klastitularis die daarbij op ondersteuning kan rekenen van de zorgcoördinator en de leerkracht GOK.

Taakomschrijving van de zorgcoördinator:
Een gecoördineerd zorgbeleid uitbouwen en handelsgericht samenwerken binnen de schoolpraktijk, dit op 3 niveaus:
– de coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school en de schoolgemeenschap
– het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten
– het begeleiden van leerlingen
Overleg en samenwerking met directie, klastitularissen, leerkracht GOK, CLB, externe hulpverleners.

Taakomschrijving van de leerkracht GOK (Gelijke Onderwijskansen):
Het bieden van gelijke kansenonderwijs d.m.v. preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden en/of voor de begeleiding inzake socio-emotionele problemen en/of voor het gericht differentiëren.

Download hier de infobrochure over zorgverbreed werken