een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Kleuter

Een kleuterdag in onze kindertuin is een rijke dag

 

Alle leerkrachten zijn ervan overtuigd dat de kleuters zoveel mogelijk moeten leren door zelf te ervaren en waar te nemen. Dit kan alleen als de kleuters zich geborgen en voldoende betrokken voelen bij de activiteiten in de klas. Daarom biedt onze school heel wat elementen aan die de aansluiting met het kind en zijn beleving mogelijk maken.

Op sommige ogenblikken wordt er zelfs klasdoorbrekend gewerkt. Door regelmatig overleg te plegen komt een sterke samenwerking tot stand. Dit impliceert dat zij naast hun eigen vaste klasgroep een schakel geworden zijn in een geheel met gedeelde verantwoordelijkheden en krijgt differentiatie binnen en buiten de klasgroep meer kansen.
De goede samenwerking tussen de juf van het eerste leerjaar en de juf van de derde kleuterklas maakt de overgang van de oudste kleuter naar de lagere afdeling eenvoudiger.

“Een kleuterdag in onze kleuterschool is een rijke dag”
Wij beginnen met een kringgesprekje waarbij de kinderen hun gedachten en gevoelens van de voorbije dagen kwijt kunnen. Je behoorlijk kunnen uiten is een vereiste voor later. De babytaal is voorbij: nu leren zij in zinnetjes spreken. Luisteren naar elkaar is moeilijk. Hun eigen “ikje” even vergeten en rekening houden met andere kleuters betekent al een hele stap.
Met de kleuterjuf de omgeving verkennen, “echte” uitstapjes organiseren, allerlei activiteiten creëren, vinden onze kindjes natuurlijk heel prettig. Dat alles gebeurt in een kindvriendelijk en hartelijk kader. Een grote verscheidenheid aan werk en speelhoeken stimuleren hun ontwikkeling.
Zo wordt hun waarneming scherper en bewuster, de vingertjes handiger bij allerlei knutselwerk, (spel met klei, verf, papier, enz…) en bereiden we de kinderen voor op het eerste leerjaar.
Gym bij de grootsten en eenvoudige lichaamsoefeningen bij de kleinsten, zorgen voor een betere bewustwording van het eigen lichaam.
Dat is pas echt zelfstandig worden.