een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Veiligheid

De veiligheid van onze kleuters

 

Uit veiligheidsredenen en omdat deze afspraken onze kleuters ten goede komen, vragen wij u vriendelijk maar toch met aandrang, u te houden aan de leefregels van de school.
Hieronder kan u deze eens nalezen:

 • Bij aankomst ’s morgens vóór 8u00 op school zijn de kinderen verplicht naar de opvang te gaan. Geen enkel kind blijft wachten bij de poort.
 • Vanaf 8u00 is er zowel toezicht op de speelplaats van de kleuters als in de lagere. Alle kinderen blijven onder toezicht. Dit wil zeggen: de ouders gaan NIET met de kinderen mee naar binnen in de lokalen. Enkel bij regenweer of wanneer de kleuterjuf het nodig acht zijn de kleuters samen met de juf in de speelzaal. De juf zorgt ervoor dat de jasjes op hun plaatsen terechtkomen.
 • Bij het belsignaal worden de rijen gevormd. De kleuters gaan met hun juf naar binnen.
 • Op de speelplaats lopen enkel kleuters. Ouders die ’s morgens nog eventjes blijven of die voortijdig op school komen om hun kinderen af te halen, wachten ter hoogte van de gele lijn of uithangbord: “Hier wacht ik op mijn kleuter” en naderen NIET tot aan de ingang.
  De kleuters worden door de juf naar jullie toegestuurd. Enkel zo kan een overzicht over alle kleuters behouden blijven.
  De doorgang tussen het domein van kleuter en lagere (groene poortje) is niet toegankelijk voor de ouders.
 • Het kleine poortje gaat om veiligheidsredenen op slot van 8u25 tot 15u25.
  Telaatkomende kleuters worden door de ouders begeleid tot aan de deur (achterzijde kleuterblok). Wij vragen u de kleuters stipt op tijd naar school te brengen zodanig dat de kleuterjuf, die verantwoordelijk is voor het openen en sluiten van de deur, niet herhaaldelijk wordt gestoord tijdens haar klassenactiviteiten.
 • De kleuters die in de naschoolse opvang blijven, zijn op het kleuterdomein tot 16u30, daarna gaan ze naar de opvangklas in de lagere. Let wel: betaald toezicht begint om 16u00.
 • De parking is vanaf 8u00 tot 15u25 voorbehouden voor het personeel van de school, omdat zij eenmaal aangekomen er ook blijven staan. Het op- en afrijden van de auto’s betekent een veel te groot gevaar voor de kinderen die te voet naar school komen. Ook vragen wij om geen fietsen te stallen tussen de auto’s of tegen de omheining van de parking.
 • De politie verzoekt alle ouders, die hun kinderen aan de school afzetten of ophalen, de verkeersregels stipt in acht te nemen.

Slaapklasje

Voor onze allerkleinsten beschikken wij over een slaapklasje.
Vanaf 13u. kunnen ze hier onder toezicht van de kinderverzorgster even bekomen van een leerrijke voormiddag in een leuk ingericht klasje.