een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

ICT

ICT-Coördinator

 

ICT is niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij maar het is net zo web_logobelangrijk om er zorgzaam mee om te springen. Enerzijds hebben scholen technische ondersteuning nodig, anderzijds moet er ook een pedagogische invulling zijn die moet (ver)leiden tot een verantwoord gebruik van ICT in de schoolpraktijk.

Het is aan de ICT-coördinator om de onderwijsvisie en ICT-visie van de school op elkaar af te stemmen. Daarbij zorgt hij ervoor dat  de  ICT-middelen doelmatig worden ingezet. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de website en het ontwikkelen of implementeren van een intranet of digitaal leerplatform.

Hij beheert en beveiligt het interne netwerk en past het aan de behoeften van de gebruikers aan. Zo bezit de ICT-coördinator een sleutelfunctie om het beleidsplan in de praktijk om te zetten.

 

Internet in de klassen

 

Alle klassen beschikken over draadloos internet. We beschikken ook over een computerklas met 15 nieuwe pc’s aangesloten op het internet en de schoolserver. Alle lagere klassen maken minstens 1x per week gebruik van dit lokaal . Op die manier leren kinderen reeds op jong leeftijd de educatieve kant van het internet kennen. Terzelfdertijd worden ze ook gewaarschuwd voor de gevaren die het internet met zich meebrengt.

 

Moderne computers & Educatieve software

 

Elk jaar wordt fors geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe computers en software. Elke klas beschikt over een eigen laptop. Er is een vaste computerklas en ook een mobiele computerklas (10 laptops) welke tijdens de lessen kunnen gebruikt worden. Dit om nog een betere integratie te hebben van de ICT-eindtermen in de algemene vakken.

 

Digitale borden

 

Sedert het schooljaar 2009-2010 investeerde de school in digitale schoolborden. Zo kunnen wij er nu fier op zijn dat in iedere klas van de lagere gewerkt wordt met een digitaal schoolbord. Lessen worden geprojecteerd, film- en beeldmateriaal passend bij de les kan in een handomdraai op het bord verschijnen om zo de lessen te ondersteunen. Ook hier is het draadloos internet een groot pluspunt.
Met de aankoop van de borden ging ook de investering in digitale bordboeken gepaard zodat nu bijna alle hand- en werkboeken op het bord getoond kunnen worden.