een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

een groene en open school

Veiligheid

Veiligheid

Afhalen van de kinderen

Om organisatorische redenen en voor de veiligheid van de kinderen dienen de ouders, die hun kinderen brengen of komen afhalen aan de toegangspoort te blijven wachten.

Veiligheid

De parking is vanaf 8u00 tot 15u25 voorbehouden voor het personeel van de school, omdat zij eenmaal aangekomen er ook blijven staan. Het op- en afrijden van de auto’s betekent een veel te groot gevaar voor de kinderen die te voet naar school komen.
De politie verzoekt alle ouders, die hun kinderen aan de school afzetten of ophalen, de verkeersregels stipt in acht te nemen.
Zowel de fietsen als de steps worden zorgvuldig in het fietsenrek geplaatst. De kinderen verlaten de school met de fiets of step aan de hand.